Nyhetsbrev från EqMed – September 2018

Nyhetsbrev från EqMed – September 2018

Välkommen till Vinterkonferens 2019
med Stormöte o Årsmöte
tisdag 8 januari

Stormöte kl 17.00

Samtliga medarbetare välkomnas härmed till Stormöte kl 17. Är vi anställda hör vi ju till ”kroppen” av medarbetare. Vi hoppas att varje region blir väl representerad för de viktiga frågor som gäller demokrati och representativitet. Vi ger här tid för samtal för det viktiga och framåtsyftande årsmötet.

Årsmöte kl 18.00

–    Härmed kallas du till Årsmöte för EqMed kl 18.00
Årsmötet följer i direkt anslutning till Stormötet då vi hoppas kunna välja en komplett styrelse med representation från varje region. Styrelsen följer och påverkar den process av nydaning som sker såväl i Equmeniakyrkans regioner som i vårt gemensamma arbete i EqMed!

 

Medlemsavgift för 2019 – Välkommen som medlem!

– Du hälsas varmt välkommen som medlem i vårt medarbetarnätverk i Equmeniakyrkan. Du får mailet därför att du har betalat medlemsavgift något av de senaste åren – eller för att du under Vägledningsåret (2018-19) fått ett års medlemskap avgiftsfritt – Vi gratulerar er!

Klicka här Medlemsbrev

Diakonstipendium

Diakonstipendium
Vid årsmötet i Göteborg 2017 beslutades om stipendium för diakoner inom EqMed.
Nu finns möjlighet för diakoner att söka stöd till vidareutbildning, exempelvis kurs, konferens eller studieresa. Här finner du länkar till Stipendieregler och Ansökningsblankett. Ansökan inlämnas senast 31 augusti.