Brev till dig som medlem

Nyhetsbrev från EqMed – Mars 2018
Välkommen till Medarbetardag och årsmöte onsdag 9 maj i Betlehemskyrkan, Gävle

Samtliga medarbetare välkomnas härmed till en heldag kl 10-18. Vi får bl a möta Anna Ardin, diakon och Arne Fritzson pastor och kyrkostyrelsens ordförande Susanne Rodmar i föreläsningar och samtal. Vi får tid för delande i mindre grupper och ett viktigt och framåtsyftande årsmöte.
För program, kostnad och anmälan; se bilaga och via www.medikyrkan.se och Facebook.

Läs mer  Medlemsbrev o ÅM-kallelse
Årsmötesdagordning
Verksamhetsberättelse

Program och anmälan till Medarbetardag


Vid årsmötet 9 maj 2018 kommer EqMed’s styrelse lägga tydliga och riktningsgivande förslag angående verksamhet på det nationella planet. Välkomna med! För att lägga en god grund för dessa förslag behöver vi svar på följande…:

Läs mer Till medarbetarkåren i Equmeniakyrkans sju regioner Red 3

Diakonstipendium

Diakonstipendium
Vid årsmötet i Göteborg 2017 beslutades om stipendium för diakoner inom EqMed.
Nu finns möjlighet för diakoner att söka stöd till vidareutbildning, exempelvis kurs, konferens eller studieresa. Här finner du länkar till Stipendieregler och Ansökningsblankett. Ansökan inlämnas senast 31 augusti.