Välkommen

 

Välkommen med i EqMed – nätverk för medarbetare i Equmeniakyrkan
Du blir medlem genom att betala din medlemsavgift!

ETT NYTT ÅR – 2018!

För dig som har tjänst i Equmeniakyrkan som; ungdomsledare, församlingsmusiker, diakon, pastor, vaktmästare, adm. personal etc. Medarbetarförbundet erbjuder och inbjuder till mötesplatser för alla våra medarbetare. Ibland tillsammans alla, andra gånger den enskilda medarbetarkategorin.

Vi vill att alla skall vara med! Ju fler vi är i vårt medarbetarförbund, ju mer kan vi göra, tillsammans! Bli medlem idag genom att betala in 350 kr (heltid), 200 kr (deltid) eller 100 kr (pensionär) på BG: 716-7265. Du kan även använda Swish med nummer 1232810760. Glöm inte att skriva namn.

”Välkommen med!”

Styrelsen genom Paul Enlund, ordförande