Brev till dig som medlem

Nyhetsbrev från EqMed – Mars 2018
Välkommen till Medarbetardag och årsmöte onsdag 9 maj i Betlehemskyrkan, Gävle

Samtliga medarbetare välkomnas härmed till en heldag kl 10-18. Vi får bl a möta Anna Ardin, diakon och Arne Fritzson pastor och kyrkostyrelsens ordförande Susanne Rodmar i föreläsningar och samtal. Vi får tid för delande i mindre grupper och ett viktigt och framåtsyftande årsmöte.
För program, kostnad och anmälan; se bilaga och via www.medikyrkan.se och Facebook.

Läs mer  Medlemsbrev o ÅM-kallelse
Årsmötesdagordning
Verksamhetsberättelse

Program och anmälan till Medarbetardag


Vid årsmötet 9 maj 2018 kommer EqMed’s styrelse lägga tydliga och riktningsgivande förslag angående verksamhet på det nationella planet. Välkomna med! För att lägga en god grund för dessa förslag behöver vi svar på följande…:

Läs mer Till medarbetarkåren i Equmeniakyrkans sju regioner Red 3

Diakonstipendium

Diakonstipendium
Vid årsmötet i Göteborg 2017 beslutades om stipendium för diakoner inom EqMed.
Nu finns möjlighet för diakoner att söka stöd till vidareutbildning, exempelvis kurs, konferens eller studieresa. Här finner du länkar till Stipendieregler och Ansökningsblankett. Ansökan inlämnas senast 31 augusti.

Välkommen

 

Välkommen med i EqMed – nätverk för medarbetare i Equmeniakyrkan
Du blir medlem genom att betala din medlemsavgift!

ETT NYTT ÅR – 2018!

För dig som har tjänst i Equmeniakyrkan som; ungdomsledare, församlingsmusiker, diakon, pastor, vaktmästare, adm. personal etc. Medarbetarförbundet erbjuder och inbjuder till mötesplatser för alla våra medarbetare. Ibland tillsammans alla, andra gånger den enskilda medarbetarkategorin.

Vi vill att alla skall vara med! Ju fler vi är i vårt medarbetarförbund, ju mer kan vi göra, tillsammans! Bli medlem idag genom att betala in 350 kr (heltid), 200 kr (deltid) eller 100 kr (pensionär) på BG: 716-7265. Du kan även använda Swish med nummer 1232810760. Glöm inte att skriva namn.

”Välkommen med!”

Styrelsen genom Paul Enlund, ordförande