Om oss

EqMed är ditt medarbetarförbund

  • Det är Equmeniakyrkans medarbetarförbundet (EqMed ) som ersätter pastors- diakon, missionärs- och medarbetarförbund i de samfund som bildade Equmeniakyrkan.
  • Fackförbundet Vision är vårt fackförbund och arbetar med fackliga frågor – avtal om lön etc.
  • EqMed arbetar med identiteten och rollen som diakon, ungdomsledare, musiker etc. Det är mer än avtalade villkor. En professionell auktoritet i ett sammanhang med många frivilliga medarbetare kan knappast skapas genom avtal. Genom att skapa forum som vinterkonferensen, hemsidan och bygga personliga relationer och nätverk vill EqMed verka för att bygga yrkesstolthet arbetsglädje.
  • Bli medlem idag genom att betala in 350 kr på BG:716-7265. För deltid 200 kr, för pensionär och stödmedlem 100 kr (medarbetare ej i tjänst). Avgiften gäller för innevarande år och alla betalande finns registrerade som medlemmar.
  • Under året planeras årsboken (som i någon mån ersätter tidskriften Tro & Liv) att distribueras till en reducerad kostnad till alla medlemmar.
  • Om alla anställda medarbetare inom Equmeniakyrkan väljer att vara medlemmar i EqMed kan vi göra en hel del. Det är ditt val hur mycket vårt medarbetarförbund ska kunna göra.
  • Vi representeras i Equmeniakyrkan i; Ansvarsnämnd, THS, fortbildning, antagningsnämnd, medarbetarkör, personalvård, stipendiefond, m.m.
  • Vår hemsida finns till för dig; www.eqmed.se. Här kommer du att finna det som är aktuellt för dig, din tjänst, och den kyrka du finns i – Equmeniakyrkan.
  • Som medlem kan du också köpa tidsskriften Tro & liv till reducerat pris, som ges ut tillsammans med Teologiska Högskolan Stockholm (THS), med Joel Halldorf som redaktör.
  • Vi önskar dig allt gott i din tjänst! Tillsammans med Mästaren själv och med varandra!

Bli medlem i ditt medarbetarförbund!