Årsmöte

Härmed kallas du till Årsmöte för EqMed onsdag 9 maj 2018 kl 16.00

i Betlehemskyrkan, Gävle Waldenströmsplan 1, Välkommen med tankar och idéer i den process av nydaning som sker såväl i Equmeniakyrkans regioner som i vårt gemensamma arbete i EqMed! Årsmötet är tidigare annonserat och kommer här med angivande av tid och plats.

ÅRSMÖTE 2018 den 9 maj

ÅRSMÖTE 2017 den 10 januari på Clarion Hotel Post, Göteborg

Diverse protokoll och bilagor