Bli medlem

 

Välkommen med i EqMed – nätverk för medarbetare i Equmeniakyrkan

Du blir medlem genom att betala avgiften för 2018.
EqMed finns till för dig som arbetar i Equmeniakyrkan – eller har arbetat i dess bildarsamfund, som pastor, diakon, missionsarbetare, ungdomsledare, musiker, vaktmästare, administration eller i någon annan tjänst, samt som pensionär.

EqMed erbjuder och inbjuder till mötesplatser för alla våra medarbetare. Ibland tillsammans alla, andra gånger den enskilda medarbetarkategorin.

Vårt fackförbund, Vision Ekumeniska, arbetar med ”hårdvaran” de fackliga frågorna; avtal, lön, arbetsmiljö, förhandlingar mm.

EqMed arbetar med identiteten och rollen – det som är ”mjukvaran” för en pastor, diakon, missionär ungdomsledare, musiker mm. Genom att skapa mötesplatser som Vinterkonferensen, hemsida, bygga personliga relationer och regionala nätverk vill vi verka för yrkesstolthet och arbetsglädje!

Vi representerar dig som medarbetare i Equmeniakyrkan genom; ansvarsnämnd, THS, fortbildningsfrågor, antagningsnämnd, medarbetarkör, personalvård, stipendiefond, mm

Vår hemsida finns till för dig; www.medikyrkan.se, eller: www.eqmed.se. Här kommer du att finna det som är aktuellt för dig, din tjänst, och den kyrka du finns i – Equmeniakyrkan.

Som medlemsbonus 2018 kan du köpa tidsskriften Tro & liv till reducerat pris.

Vi vill att alla skall vara med! Ju fler vi är i vårt medarbetarförbund/nätverk, ju mer kan vi göra.

Bli medlem idag genom att betala in 350 kr på BG: 716-7265. För deltid 200 kr, för pensionär och stödmedlem 100 kr (medarbetare ej i tjänst).

Varma hälsningar i Jesus Kristus ”som står över allting, verkar genom allt och finns i allt”!   Ef 4:6
Paul Enlund, ordf.
Mats Carlsson, vice ordf.
Lilian Edman, kassör