EqMed på Facebook

EqMed har en Facebook-sida. Här kan även du som inte använder Facebook läsa vad som skrivs där:

Eqmed
Eqmedonsdag, september 27th, 2017 at 7:58e m
Vart leder uppdraget till "översyn" från årsmötet 2017?
EqMed´s styrelse prövar alternativ väg in i framtiden för förbundet! - Läs och begrunda OCH reagera!

- Ansvaret för ett morgondagens nätverk av medarbetare delas mellan kyrkan och medarbetarna. Ett "Equmeniakyrkans Medarbetarnätverk" här kallat "EqMed 3.0".

Lokal och regional gemenskap utgör plattform
Regionala råd tillskapas i samverkan med regional kyrkoledare (RKL). Det sker utifrån regionernas olika behov och förutsättningar. "Alla är med" utan krav på medlemsavgift.
Lokala församlingar uppmuntrar sina anställda att ta del i lokala/regionala träffpunkter.

Nationellt samråd
Varje region utser 1 representant+suppleant för ett nationellt samråd med en mandatperiod på ex 2 år
Dessa representerar medarbetarkåren i de instanser där detta är önskvärt/nödvändigt enligt ovan.
Ett AU/presidium med ordförande och sekreterare behövs utöver de regionala representanterna. Förslag på mandattid för presidiet kan vara 3-4 år. Nationella samrådet utser representanter till olika råd och instanser. Samrådet arbetar genom fysiska möten och kompletterande telefon- och videokonferenser.

Nationell gemenskap
Medarbetare inbjuds till Medarbetardag i anslutning till Kyrkokonferens och till "kongress" vid Vinterkonferens vart annat år. Kongressen väljer nätverkets presidium/AU och bekräftar regionrepresentanterna och deras suppleanter.
Finansiering
Medarbetar-peng. I samråd med kyrkoledaren förs ett resonemang om att den nationella funktionen finansieras genom en medarbetar-peng. Denna budgeteras av kyrkostyrelsen.

Anslag från församling: Härtill kan övervägas att anställande församling anslår en summa per anställd som uttryck för församlingens omsorg om denna funktion.

Läs mer på www.medikyrkan.se
Eqmed
Eqmedfredag, september 1st, 2017 at 1:20f m
Är det någon i den här gruppen som skulle vilja ta sig an uppdraget att sköta Eqmeds webbsida ?
Eqmed nätverk för medarbetare i Equmeniakyrkan .
Se www. Medikyrkan.se
Eqmed
Eqmedonsdag, juni 7th, 2017 at 7:02f m
Heja EqMed!
Eqmed
Eqmed har lagt till 2 nya foton.onsdag, maj 24th, 2017 at 8:40e m
Nu är diakonsamlingen igång 🎈
Eqmed
Eqmedonsdag, maj 17th, 2017 at 6:33f m
EqMed - förkonferens 24 maj närmar sig med stormsteg - du som tvekat; - vi förlänger anmälningstiden till fredag 19:e kl 12.00. på www.medikyrkan.se hittar du länken för anmälan. Välkommen med!
Eqmed
Eqmedlördag, april 29th, 2017 at 8:16e m
Rapport från kassören : nu spränger vi 400 st sträcket 👍🏾