EqMed på Facebook

EqMed har en Facebook-sida. Här kan även du som inte använder Facebook läsa vad som skrivs där:

[fts_facebook type=page id=420291988055163 posts=10 description=yes posts_displayed=page_only images_align=left]