EqMed styrelse

 paul.enlund-620x930 Paul Enlund, ordförande
paul.enlund@equmeniakyrkan.nu
Sturegatan 14
702 14 Örebro
076-023 54 23
.
 mats_carlsson14 Mats Carlsson, vice ordförande
mats.ca7@gmail.com
Blot Svens gata 4a 
645 40 Strängnäs
073-623 26 45
 lilian.edman_-620x930
.
.
Lilian Edman, kassör              lilian@vardklockanskyrka.se
Stångagatan 12
621 43 Visby
073-504 68 99
 alf.englund-620x930 Alf Englund, sekreterare
alf.englund@marieborgskyrkan.se
Markörgatan 11A
593 51 Västervik
076 77 88 140.
.
Anne Sundberg
anne.sundberg@strandridaren.se
Strandridarevägen 47
312 71 Skummeslövsstrand
070-535 10 31
  Eva-Marie Claesson
em.claesson@live.se
Hansinggatan 31
507 53 Borås
0739-755434


 
.
.
Ingalill Dahlgren-Nyberg
ingalill.dahlgren-nyberg@ju.se
Fasanvägen 4
561 44 Husqvarna
070-207 26 45