Tro&Liv

Tro&Liv och framtiden

Vi har påbörjat arbetet med att skapa någonting nytt. Utgångspunkten är en webbaserad produkt med inriktningen, att vara ett relevant verktyg för församlingsanställda inom Equmeniakyrkan, samt andra intresserade. Denna webbplattform har då möjlighet att innehålla mer än dagens Tro&Liv.

Tro&Liv finns som en del av det nya gemensamma medarbetarförbundets webbplats, med adressen www.eqmed.se. Här samlar vi material, som berör pastorer, diakoner, musiker, ungdomsledare och andra anställda medarbetare. Exakt vad detta innebär för Tro&Liv har vi anledning att återkomma till. Men material, som textutredningar (med inriktning på bruk till predikan) och bokrecensioner, kommer att finnas tillgängligt. Vi har dessutom tänkt, att detta material ska kunna hanteras på ett interaktivt sätt. Aktuell teologisk debatt, information om forskning och teologisk fördjupning kommer också att få sitt utrymme. Liturgi, böner, gudstjänster, musik och andra uttrycksformer i gestaltandet av den kristna tron kan presenteras. Aktuella exempel på allt som ryms inom församlingsarbete, diakoni, ungdomsverksamhet, musik etc. har självklart sin givna plats i detta sammanhang.

Men det handlar inte bara om det som är positivt. Vi vill ta lärdom av situationer som är problematiska. Sådana tillfällen, där det inte fungerar som det ska, kan även visa på behovet av förbön. I en mötesplats för anställda inom Equmeniakyrkan (där vi också kan möta människor från andra kyrkor och sammanhang) finns ett naturligt utrymme att kunna mötas i bön.

Vår målsättning är att erbjuda en webbplats, som är praktisk och lättillgänglig, men som också innehåller teologisk fördjupning. Vi vill vi öppna utrymmet för mångas erfarenheter. Naturligtvis utgår vi ifrån, att det behövs en viss redigering, som innebär att allt insänt material inte kan publiceras. Framför oss ligger några månader av arbete, där ”sidan” sakta växer och börjar ta form. Vår målsättning är att ha en webbplats som är intressant och spännande för vår målgrupp.

Ta gärna kontakt med oss och dela med dig av idéer och funderingar.
Curth Sandström