Skriftserie

TRO&LIV SKRIFTSERIE

Resan till befrielse. Med bibeln i krig, fattigdom och fredsarbete

Kommer 12/10

Kan vi bygga en bättre värld? Många tvekar idag om svaret, nedslagna av rapporter om våld, terror, naturförstörelse och rasism från jordens alla hörn. Men vittnesbördet från dem som arbetar i konflikthärdar och svältkatastrofer är att det går. Det är möjligt att mäkla fred, skapa välstånd och hållbar utveckling och montera ner förtryckande strukturer. Det hoppfulla budskapet är idag viktigare än på länge.

Som generalsekreterare för Diakonia har Bo Forsberg varit en röst för de utsatta i nästan tjugofem år. Han har varit inblandad i Diakonias arbete mot apartheid i Sydafrika, för demokrati i Latinamerika och för fred i Sydostasien. I denna bok samlas hans reflexioner kring dessa erfarenheter. Berättelser om möten med människor blandas med samtidsanalyser och betraktelser över bibeltexter.

Forsbergs budskap är att det är möjligt att göra förhållandena bättre – men att det kräver eldsjälar: personer som kan, vill och vågar arbeta för en befriad värld. Några av texterna i denna bok har tidigare delats i p1:s program Tankar för dagen. Dessutom bidrar journalisten och författaren Marika Grieshel med fyra porträtt av människor som Diakonia har i sitt kontaktnät för en rättvisare och fredligare värld.

fÖRFATTARE. Forsberg Bo, Red Tomas Einarsson

Teologi för församlingsbruk

”Teologi skrivs i solnedgången”, konstaterar en kyrkoledare i förordet till denna bok. Det betyder inte att teologin är skild från dagens arbete, tvärtom. Det teologiska arbetet är en reflektion över vad vi gjort, så att vi nästa dag kan fortsätta med lite klarare blick. En sådan teologi, som utgår från kyrkans uppdrag och liv, är också ett praktiskt arbetsredskap.
I boken delar teologer och församlingsarbetare sina perspektiv på kyrkans olika livsyttringar: gudstjänst, mission, diakoni och gemenskap. Det handlar om konkreta frågor som musikaliska uttryck, barnens plats och predikans gestalt. Men också om kyrkans relation till samtidens stora frågor, som klimathot och migration. Här finns, kort sagt, teologi för församlingsbruk.

Sofia Camnerin(red.),Åke Jonsson (red.), Arne Fritzson, Sune Fahlgren, Hans Andreasson, Jonas Lundkvist, Linda Alexandersson, Åke Jonsson,Karin Olofsdotter,  Lennart Renöfält, Linnéa Lidskog, Helen Åkerman, Per Westblom, Runar Eldebo, Robert Eriksson, Tomas Hammar

troochliv4Som om allt förvandlats – Ekologi, ekonomi och eukaristi

William Cavanaughs ärende är politiskt, och hans ämne är kyrkan. Budskapet är att en kyrka som vill förvandla världen måste vara kyrka full ut. Det innebär att ta vara på sin kallelse och de profetiska tecken hon fått att vårda. I bibeln, gudstjänsten och kyrkans traditioner finner Cavanaugh resurser för att inte bara förstå utan också förvandla vårt moderna samhälle.
I denna bok skriver han om frihet och gemenskap, begär och konsumtion, ekologi och finanskris – allt med en övertygelse att kyrkan är både nödvändig och ofullkomlig. Genom denna volym ges han för första gången ut på svenska. Texterna är tillgängliga och präglas av den konkretion som kännetecknar Cavanaughs teologiska författarskap.

 

Ickevåldets vägar – fred i terrorns tid

För några år sedan sågs Den arabiska våren som ett hoppfullt tecken på en annalkande demokratisering. Idag är många av de länder, där dessa uppror skedde utan vapen, präglade av krig och terror. Varför tycks terrorn dra fram särskilt i spåren av ickevåldsprotester? Vilka är orsakerna till det sönderfall vi bevittnar i Mellanöstern? Går det att förhandla med extremister? Och varför tycks det omöjligt att tala om terrorism utan att komma in på religion? Det är några av de aktuella frågor som behandlas i denna bok – tillsammans med den kanske viktigaste: Vilka är ickevåldets vägar i denna terrorns tid?
I slutet av boken finns en studieguide av Sofie Twal Hedman.

Kerstin Bergeå (red), Sune Fahlgren (red), Joel Halldorf, Bitte Hammargren, Isak Svensson, Sofia Walan.

 

tol1
Herde – Identitet och spiritualitet för pastoralt ledarskap

I denna bok samlas texter från olika kyrkliga traditioner på temat pastoralt ledarskap. De spänner över tider, genrer och kulturer, men förenas av en sak: uppmaningen att slå vakt om det centrala. Det måste finnas en tydlig identitet som herdeuppdraget kan bottna i.
Redaktör är Gustaf Björkman (f 1974), pastor i Fiskebäcks Missionskyrka.

 

Motstrolivdel3tånd och förvandling – Gudstjänst på självförverkligandets marknad

Gudstjänst firas varje söndag, året runt, i världens alla hörn. Den formar människor, kyrkor och kulturer. Gudstjänsten är en konstant i kyrkans liv – men en som ständigt måste förnyas och fördjupas för att bevaras.

Alla tider har sina särskilda utmaningar för kyrkan. I vår kapitalistiska selfiekultur utmanas hon av konsumism, kommersialisering och självupptagenhet. Vad innebär det att samlas till gudstjänst i en tid som vår? Det försöker pastorer, präster, musiker, forskare och församlingsgrundare svara på i den här boken.

Boken är tänkt som fördjupning och inspiration för alla som arbetar med gudstjänsten, särskilt för arbetet med ochsamtalet kring det handboksarbete som pågår i flera kyrkor.

 

Läsarntol2a i distraktionernas tid – Bibel, kyrka och den digitala revolutionen

Vi har släppt den första boken i vår nya skriftserie Läsarna i distraktionernas tid. Bibel, kyrka och den digitala revolutionen. I boken medverkar bland andra Emanuel Karlsten, Anders Piltz, Josefin Holmström och Gunnar Hallingberg. Detta är den första volymen i vår nya serie Tro & Liv Skriftserie, som vi nu lanserar.

Tro&Liv Skriftserie – Teologiska samtidsstudier

Vår tid liknar ingen annan. Globalisering, digitalisering, konsumism, hypermodern sjukvård och såväl ekologisk som genmanipulerad mat hör till vår vardag. Gamla kartor behöver tydas på nytt när kyrkor, församlingar och enskilda kristna navigerar i postsekulära farvatten.

Tro & Liv Skriftserie ger ut litteratur som söker en teologisk förståelse av denna komplexa samtid. Vi utforskar nuet med Bibeln och kyrkans rika tradition som utsiktspunkt. Vi söker närma oss samtiden, hitta ett kristet språk för det som sker runt oss och på så sätt identifiera möjligheter och fallgropar.

Tro & Liv Skriftserie är ett samarbete mellan Equmeniakyrkans Medarbetarförbund, Teologiska högskolan Stockholm och Marcus Förlag. Medlemmar får köpa till rabatterat pris!

Skriftseriens volymer trycks och distribueras av Marcus Förlag www.marcusforlag.se. Betalande medlemmarna i EqMed kan med en rabattkod rekvirera böcker till reducerat pris från förlaget.

Serieredaktör: Joel Halldorf
Redaktionsråd: Sune Fahlgren, Mats Carlsson, Curth Sandström, Linda Joelsson
Formgivare: Tomas Einarsson