Diakoner

Diakoni och diakon

Jesus kom inte för att bli betjänad, utan för att tjäna – diakoni betyder tjänst, att tjäna. I ursprungskyrkan var detta så viktigt att man utvalde diakoner som skulle ansvara för dessa uppgifter så att de inte försummades. Kyrkans diakoni har alltid varit viktig – tro och handling måste gå hand i hand. Det diakonala uppdraget gäller alla kristna inte bara de som är anställda av kyrkan.

Equmeniakyrkan ordinerar till två tjänster, den ena är tjänsten som pastor och den andra tjänsten som diakon. Vi har runt 300 diakoner varav ca.70 i församlingstjänst.

Vad gör då en diakon? En diakon kan arbeta som församlingsföreståndare, församlingsdiakon, sjukhusdiakon, med barn och ungdomar, gentemot flyktingförläggningar, skolor, arbetsplatser, vårdcentraler, behandlingshem etc., samarbeta med socialtjänsten eller i arbete med socialt företagande. Arbetsuppgifterna varierar i det oändliga beroende på hur behoven i samhället och kyrkan ser ut.

Man brukar säga att diakonen är handen mellan kyrkan och samhället. Det som ligger i en diakons kallelse är att se

människan, lyssna, söka förstå och möta människor med Guds kärlek. Att inge hopp och trygghet, stötta och vara språkrör för människor i utsatta livssituationer. Att ställa samma fråga som Jesus gjorde; Vad vill du att jag ska göra för dig? Genom handling förkroppsligas evangeliet. Erik Blennberger skriver i boken ”Diakoni: tolkning, historik, praktik”; Diakoni kan inte klara sig utan ordets förkunnelse och ordets förkunnelse blir tom utan diakoni.

Om du vill bli diakon i Equmeniakyrkan ska du läsa på Bromma folkhögskola. Kursen går på deltid (75%) under två år  http://brommafolkhogskola.se/diakonala-linjen/. Du kan även kombinera den med att läsa in det teologiska basåret på THS.

För att bli ordinerad diakon i Equmeniakyrkan måste man också ansöka om att bli diakonkandidat. Det gör man till Equmeniakyrkans antagningsnämnd. Ta kontakt med diakonhandläggare Marie Lindholm (marie.lindholm@equmeniakyrkan.se, tfn 08-58 00 31 83).

Text: Marie Lindholm, diakonhandläggare, Equmeniakyrkan