Missionsarbetare

Allas uppdrag – någras sändning

I Equmeniakyrkan finns en grundläggande syn att alla kristna är bärare av uppgiften att vittna om sin tro och tjäna sina medmänniskor. För att kanalisera detta uppdrag kallas några till särskilda tjänster som pastor och diakon eller till sändning som missions-arbetare.

Historiskt var det en kallelse till missionär för ett livslångt uppdrag. Missionärernas gärning har varit avgörande för det missionsarbete som har bedrivits av Equmeniakyrkans bildarsamfund. Missionären gick in i en kallelse med livslång tjänst som målsättning. Det livslånga engagemanget har haft en avgörande betydelse för kyrkans möjlighet att etablera och bedriva ett arbete, som genuint mötte viktiga behov i landet som missionären verkade i. De förändringar som skett med bland annat ett nytt sätt att samarbeta med andra kyrkor ledde fram till att de livslånga missionärsinsatserna har kompletterats med korttidsarbetare, ofta knutna till ett speciellt projekt eller med en särskild efterfrågad specialistkompetens, samt med praktikanter och volontärer.

Det finns ett fortsatt behov av missionsarbetare, både för längre uppdrag och för kortare perioder. Missionsarbetare behövs till tjänst i samarbete med en annan kyrka eller för att arbeta i nya områden. Därför sänder kyrkan missionsarbetare, missionärer eller volontärer. Utgångspunkten är systerkyrkornas behov och efterfrågan. Det kan handla om sjukvård, pedagoger, ekonomer och församlingsarbete.

Text: Ingvar Stenberg