Musiker / Musik

Församlingsmusiker – ett kreativt yrke i församlingens tjänst

Musiken spelar en mycket stor roll i våra församlingar och bildarsamfundens historia.
Å ena sidan kan musik beskrivas som en form men å andra sidan har den haft så stor betydelse att den också måste ses som något mer än enbart ett uttryck. Musik är en skapelsegiven konstart som har egenvärde.

Det är därför ett spännande uppdrag att arbeta som församlingsmusiker, det rymmer flera olika dimensioner.

Equmeniakyrkan har kring 20 000 aktiva musikutövare. Detta arbete görs i mycket stor utsträckning av ideella krafter, men ett antal församlingar har en anställd församlingsmusiker.

I många församlingar satsar man på barnmusik genom babysångsgrupper, musiklek och barnkör. Körtraditionen är stark på många håll och det finns en mängd olika slags körer inom Equmeniakyrkan. Även blåsmusiken finns representerad med brass och blåsorkestrar i ett 50-tal församlingar. Lovsångsteam, organister, rockgrupper och instrumentalister, solister, musikskolor. Olika församlingar har olika inriktningar, ofta med en lång tradition på orten.

Som församlingsmusiker träffar man många människor under en arbetsvecka och bygger relationer till de deltagare man har i sina grupper men också till barnens föräldrar om man arbetar med barnmusik. En församlingsmusiker är församlingens ansikte utåt och i den egenskapen får man del av människors liv och det kan bli förtroliga samtal om personliga förhållanden.

Som anställd har man ofta ansvar för att organisera och inspirera ideella sångare, musiker och ledare.

Inte sällan är kyrkans musikarbete också en del av ortens kulturliv. En församlingsmusiker behöver därför tycka om att arbeta med människor, vara en god pedagog som är trygg i sitt eget musikaliska hantverk, ha ett varmt hjärta och brinna för att inspirera andra att uttrycka sig med musik.

Gudstjänstplanering brukar vara en viktig del av arbetet. Inte minst i församlingssången sjunger vi vår teologi och historia. I gemensam sång, oavsett genre, uttrycker vi vår tro och längtan. Att ta tillvara olika uttryck och involvera ideella sångare och musiker i gudstjänstarbetet är en utmaning och glädje.

Text: Lena Wohlfeil