Brukssånger

Välkommen till Brukssångers nya hemsida!
Brukssånger är sångboken på nätet, med sånger för gudstjänst, andakt, konfirmation, läger, kör… livet. Sångerna är skrivna både av människor som har skrivandet som yrke och människor som har skrivandet som hobby. Brukssånger är en del av Equmeniakyrkan.

Vill du ha mer information om Brukssånger tryck HÄR.