Medarbetarkören

Medarbetarkören är
vilande i väntan på
kreativa initiativ

 

 

 

 

Medarbetarkören

Under många år har det funnits en medarbetarkör inom Missionskyrkan. Eftersom vi är Equmeniakyrkan nu behöver vi ta nya tag och hitta nya former för en kör som kan sprida glädje via sång och musik. Detta kan vi göra genom att göra resor både inom Sverige men också till andra länder i världen.

Kören kommer i framtiden att vara en del av medarbetarförbundet och därför inte en egen förening som det varit innan. Vi kan då koncentrera oss på upplägget av resor och framträdande och kan känna oss mer fria och bortkopplade från de demokratiska reglerna. Tanken är också att vi inte ska ha en speciell körledare utan vara mer en projektkör som kan anlita olika personer som hjälper oss med ledningen. Vi kan då också vara många som engagerar oss för olika projekt och inte knyta upp oss i en styrelse.

Glädjen i att få sjunga är det centrala men också att få komma ut och sprida inspiration till systerkyrkor och andra kontakter både i Europa och andra länder.