Pastorer

Att leva och fungera som pastor

”Den här dagen blev inte riktigt som jag planerat” – det kan en pastor ofta konstatera. Hon eller han får vara beredd på överraskningar och det ställs krav på flexibilitet. Ett enda telefonsamtal kan göra att det kastas om i almanackan. Beslut om många dagliga ändringar i schemat får man vara beredd att ta själv. Till flexibiliteten hör också en frihet.

Annars handlar mycket om att leva och fungera som pastor om förtroende. Grundläggande är naturligtvis att man ges förtroendet att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten och utöva själavård. Pastor i Equmeniakyrkan har både tystnadsplikt och tystnadsrätt. Han eller hon har också vigselrätt och får alltså vara med vid många viktiga vägmärken i livet som dop, barnvälsignelse, konfirmation vigsel och begravning. En pastor fungerar i både det offentliga och förtroliga rummet, i församlings- och samhällslivet. Man kommer människor nära och står i många förtroendefulla relationer – till den kyrka som ordinerat, till den egna församlingen eller regionen, till ett kollegium eller kollegor i andra församlingar.

Ansvaret att vara arbetsgivare löses på olika sätt i församlingarna och i regionala eller nationella tjänster. Ett kollektivavtal reglerar antal arbetsdagar och ledigheten. Ingen arbetsgivare vill att hela dagarna fylls av arbete eller att det slarvas med ledighet och semester. En bra balans mellan arbete och vila uppskattas. Till förtroendearbetstiden hör tid för både förberedelse och genomförande, för bön och lyssnande. Livet som pastor kräver vård av det ”instrument” man är. Alla pastorer behöver handledning, fortbildning, en mentor eller en personlig själavårdare. Till viss del fås hjälp till detta, till viss del behöver man ta egna beslut.

Livet som pastor kan få många olika inriktningar, både inom många församlingar och i tjänster i sjukhus, fängelser, studieförbund mm. Man står också i en pastoral tjänst i andra yrken eller som pensionär.

Flexibilitet, frihet, förtroende präglar alltså en pastors liv. Man ställer sig själv till förfogande för både Gud och människor. Det ställer naturligtvis krav, men ger många gånger spännande dagar – helg som vardag – och en pastor överraskas ofta av hur mycket han eller hon får tillbaka.

Text: Pär Sandstedt