Personalvård

Personalvård

Personalvård inom Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan

Personalvården erbjuder anställda inom samfunden och deras anhöriga möjlighet till samtal med själavårdare/terapeut.

Personal av alla kategorier i samfunden och deras nära anhöriga, har möjlighet till enstaka samtal och längre samtalskontakter av terapeutisk, rådgivande eller själavårdande karaktär. I församlingsarbetet är det den anställdes egen personlighet med dess resurser och begränsningar som tas i bruk. Under livets gång utvecklas personligheten, inte sällan genom kriser och svårigheter. Ofta tar vi oss genom dem på egen hand men ibland kan vi behöva hjälp att komma vidare. I sådana lägen erbjuds möjlighet att gå in i en samtalsrelation som är skyddad av sekretess och trygga ramar. Samtalsrelationen syftar till att upptäcka nya perspektiv och frigöra resurser för att kunna komma vidare.

Inom den gemensamma personalvården finns en grupp människor som är beredda att stå till förfogande för dylika samtal. Där finns själavårdare, terapeuter och läkare. Så långt det finns utrymme står personalvårdens själavårdare/terapeuter till tjänst med samtal som psykisk friskvård.

Länk till hela texten