Ungdomsledare

Ungdomsledare – världens viktigaste jobb

Inom Equmeniakyrkan och Equmenia används begreppet ungdomsledare för en som är anställd i församling, för att arbeta med barn och unga, men inte är diakon, musiker eller pastor. Ibland är ungdomsledaren en ung person som gått en bibelskola och vill jobba något år i församling innan man börjar läsa på högskola. I andra fall har man en kvalificerad ledarutbildning med sig, ex fritidsledarutbildning, och har för avsikt att arbeta många år i församling. Oavsett vilken bakgrund man har eller hur länge man räknar med att arbeta är arbetet som ungdomsledare ett spännande och viktigt arbete.

Här får man möta barn och unga i allt från den lekfulla sammanhangen till de djupa samtalen. Man får vara med när barn börjar ställa de där frågorna om Gud och tron som gör att man häpna över deras djupa tankar. Man får vara med när ungdomar formulerar sin tro och tar beslut om att man vill leva sitt liv som kristen.

Som ungdomsledare får man också vara med och hjälpa andra ledare att växa i sitt ledarskap. Det kan vara scoutledaren som för första gången håller en andakt på egen hand eller tonårsledaren som lyckas hålla ihop en tonårskväll så att alla som varit med känner att det har var bland det bästa jag varit med om.

Ja, att arbeta som ungdomsledare kan vara ett spännande jobb och är ett av världens viktigaste jobb.

Text: Ola Rikner